Lotus Kolam,15-1 Parallel Dots Kolam[Neer Pulli Kolam]

  • Lotus Kolam