Deepam Kolam, 19 - 3 Parallel Dots Kolam

  • Deepam Kolam

  • Deepam kolam 3 with dots