Karthigai Deepam Kolam, 16 - 4 Parallel Dots Kolam

  • Karthigai Deepam Kolam

  • Karthigai deepam kolam1 with dots[Pulli kolam for diwali]Karthigai deepam kolam1 with dots