Deepam Lamp kolam ,15 - 8 Interlaced Dots Kolam [Idukku Pulli Kolam]

  • Deepam Lamp kolam

  • Flower lamp star kolam may13 with dotsFlower lamp star kolam may13 with dots