Umbrella Kolam ,15 - 1 Parallel Dots Kolam [Neer Pulli Kolam]

  • Umbrella Kolam

  • Umbrella Kolam May 13 with dotted patternUmbrella Kolam May 13 with dotted pattern