Love birds kolam jan 2015 ,16-8-8 Parallel Dots Kolam [Neer Pulli Kolam]

  • Love birds kolam jan 2015

  • Love birds kolam 8 rows of 16 dots & end with 8 parallel dotsLove birds kolam with dots